دانلود بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی


پایان نامه بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:SQL Query 

    منطق ریاضی 

QBE  

 Datalog 

زبان گرافیكی 

Prolog 

  حساب رابطه ای چندتایی

{ t | p (t ) } 

شاخه خریدار ـ مشتری 

وام 

loan-number 

customer – name ) 

Perryridge 

Brooklyn 

قدرت بازگشتی

manager

ساختار بازگشتی برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,