دانلود پایان نامه عوامل فنی تصادفات جاده‌ای و اصول طراحی بزرگراه‌ها و جاده‌ها

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:


شامل:

   مكانیزم انسان و عكس العمل او در مقابل عوامل خارجی

   دید یا مشاهده، عبارت است از احساس خطر كردن در موقع مانع.

   انتقال و درك، عبارت است از انتقال خطر به مغز بلافاصله پس از احساس خطر

 قضاوت یا هیجان، قضاوت كردن و تصمیم گرفتن به منظور فرار از خطر كه شامل تصمیم گیری در مورد بوق زدن یا سبقت گرفتن و افزایش یا تقلیل سرعت می باشد.

  عكس العمل، بروز عكس العمل بوسیله انتقال تصمیم به اجزای مختلف بدن كه شامل فشار دادن پا به روی پدال ترمز یا فشار دادن یا برداشتن پا از روی پدال گاز و یا فشار دادن دست بر روی دكمه بوق است.

 خستگی

 ذكاوت

 تیزبینی

 حوزه دید

 عمق تشخیص

 تأثیر نور در دید

  موارد كنترل و ایمنی وسیله نقلیه

الف آزمایش فنی وسیله نقلیه

ب كنترل وسیله نقلیه

ج افزایش كیفی و كمی وسیله نقلیه

د رفع نقایص فنی

ه تعویض قطعات شكسته وسیله نقلیه

و كنترل سوخت و روغن

ز كنترل سیستم روشنایی

 نقایصی كه در وسیله نقلیه باعث می شود

الف نقص سیستم روشنایی

ب فرسوده بودن لاستیك

ج نقص سیستم ترمز

د فقدان زنجیر چرخ

ه نقص سیستم فرمان

و فقدان برف پاك كن در مواقع نیاز

ز مهار نكردن محموله بطرز صحیح

ح نقص فنی وسیله نقلیه

ط تركیدن لاستیك

ی عمر زیاد وسیله نقلیه

 خصوصیات استاتیكی وسیله نقلیه

الف – قادر باشد كه مسافر و یا كالای مورد حمل را براحتی و ایمنی كامل حمل نماید.

ب – باید قادر به كنترل سرعت و جهت حركت خود باشد و از وارد شدن خسارت به شی‌ء مورد حمل جلوگیری نماید.

 عوامل محیطی طبیعی

 وجود صخره ها و موانع طبیعی در كنار جاده ها كه جابجایی آنها امكان پذیر نیست می توانند از عوامل تأثیر گذار در بروز حوادث باشند.

 عبور حیوانات وحشی و یا اهلی از جاده ها بخصوص در نزدیكی روستاها از عوامل موثر در بروز سوانح و حوادث می باشد.

 عوامل محیطی انسانی

  بروز حادثه یا تصادف در جاده به كرات اتفاق می افتد كه بدلیل وجود یك حادثه در جاده و عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح نیروی انسانی در بازگرداندن شرایط محیطی، شاهد بروز حوادث متعاقب آن نیز هستیم.

 وجود ساخت و سازهای نزدیك شهرها یكی از عوامل مؤثر محیطی انسانی در افزایش تصادفات در این مناطق است.

بررسی آمار كشته ها و مصدومین ناشی از تصادفات در سال  الی  بر اساس آمار منتشر شده سازمان پزشك قانونی :]  [

 تشكیل گروه مشاور

 مرور بر اندازه بحرانی ارائه یكنواخت گزارش تصادفات

 بازبینی تكنولوژی های مدرن

 ارائه طرح های مفهومی

 ارائه گزارش موقت

 ارائه ساختار كلی برای طرح های پذیرش شده

 تهیه گزارش نهایی

سایر موارد: طبق دستور گروه پروژه و NCHRP به صورت سه محصول ارائه شد:

  نتایج تحقیق، خلاصه یافته های پروژه و مشخص كردن فعالیتهای توصیه شده برای اجرا و به كارگیری سیستم این به جای راهنمایی اجرائی ارائه شد.

   یك سری پروژه های نمایشی و توسعه های پیشنهادی كه می بایست مورد توجه آژانس های سرمایه گذار قرار گیرد.

    یك گزارش نهایی.

 ساختار گزارش نهاییبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,