سیستم ترمز و ساختار آن


سیستم ترمز و ساختار آندسته: مکانیک 

فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 826 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 60 

وقتی راننده پدال ترمز را فشار می دهد و ترمزها به کار می افتند، سیالی از داخل لوله های روغن عبور می کند و به مکانیسمهای ترمزگیری در چرخها می رسد این مکانیسمهای ترمزگیری به قطعات چرخان نیرو وارد می کنند تا حرکت چرخها کند شود یا چرخها از حرکت باز ایستند مکانیسمهای ترمز چرخ بر دو نوعند کاسه ای و دیسکی در ترمز کاسه ای فشار روغن ، کفشکهای ترخرید

وقتی راننده پدال ترمز را فشار می دهد و ترمزها به کار می افتند،   سیالی   از داخل لوله های روغن عبور می کند و به مکانیسمهای ترمزگیری در چرخها می رسد. این مکانیسمهای ترمزگیری به قطعات چرخان نیرو وارد  می کنند تا حرکت چرخها کند شود یا چرخها از حرکت باز ایستند. مکانیسمهای  ترمز چرخ بر دو نوعند : کاسه ای و دیسکی . در ترمز کاسه  ای  فشار  روغن ، کفشکهای  ترمز  لنت  کوبی شده  را به یک کاسه چرخان یا کاسه چرخ  می فشارد. در ترمز دیسکی، فشار روغن لنتهای  ترمز  را  به دیسکی   چرخان   می فشارد. اصطکاک بین کفشها یا لنت ترمزهای  ساکن  با  کاسه  یا  دیسک چرخان منشا عمل ترمزگیری است که سبب کند شدن حرکت یا توقف چرخها می شود.خرید

صدسو    سر زدن به فروشگاه صدسوبرچست ها :