مقاله آموزشی بررسی ساختمان موتور و سیلندر ماشین


مقاله آموزشی بررسی ساختمان موتور و سیلندر ماشیندسته: مکانیک 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 936 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 53 

موتورخودرو تشکیل شده است از یک سری قطعات که در کنار هم هدف دلخواهی را به وجود می آورندکه این هدف تولید قدرت ودوران استخرید

مقاله آموزشی بررسی ساختمان موتور و سیلندر ماشین

انواع موتورها

موتورهای چهارزمانه بنزینی ودیزلی
موتورهای دوزمانه بنزینی ودیزلی
موتورهای الکتریکی(برقی)
موتورهای بنزینی وانکل

اساس کارهای موتورهای چهارزمانه بنزینی

زمان اول-کورس تنفس (مکش):درکورس مکش پیستون از طرف بالا به طرف پایین حرکت نموده وسوپاپ هوا باز شده ومخلوط بنزین و هوا واردسیلندر می شود. فشاردر زمان مکش 0/9 تا 0/8 اتمسفر می باشدوزمان آن درحالت تئوری 180 درجه یهنی نیم دور میل لنگ طول می کشد. عمل مکش در فشار ثابت صورت می گیرد. زمان دوم:پیستون از نقطه مرگ پایین بطف بالا حرکت نموده وهردو سوپاپ بنزین و دود بسته می باشد ومخلوط بنزین وهوا متراکم می شود. فشار سیلندر در پایان زمان تراکم 8 تا 16 اتمسفر می گردد. فشار تراکم به عوامل زیر بستگی دارد.

کوچک بودن فضای بالای پیستون در نقطه مرگ بالا

در جه حرارت موتور

فشار هوا

راندمان حجمی موتورمی باشد.

زمان سوم:انفجار (احتراق)-در پایان زمان تراکم با جرقه شمع مخلوط سوخت وهوا منفجر می شود و فشار به سرعت بالا می رود که این فشار تا 40 اتمسفر بالغ می گردد وپیستون را به سرعت به طرف پایین حرکت می دهد.

از نظر تئوری بالا رفتن فشار ناگهانی احتراق گاز در حجم ثابت می باشد ولی از نظر عملی به دلایل زیر این چنین نیست:

  • عمل سوختن گاز 3/1000 ثانیه طول می کشد.

  • با حرکت پیستون حجم زیاد شده و فشار کم می شود.

زمان چهارم -کورس تخلیه -پس از پایان انفجار پیستون بطرف بالا حرکت نموده وهمزمان سوپاپ دود باز میشود وگازهای سوخته شده از راه مانی فولد دود واگزوز به هوای آزاد راه پیدا می کند.فشار در زمان تخلیه تقریبا 1 تا 3 اتمسفر می باشد.

سرسیلندر-سرسیلندر به عنوان درب سیلندرها شامل قسمتی از دستگاه سوپاپ -مجموعه اسبکها-فنرهای سوپاپ-مجاری دود وگاز-مجاری آب ومحفظه احتراق می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل 1-    کلیات.............. 1

1-1-    مقدمه.............. 2

1-2-    انواع موتورها 2

1-3-    اساس کارهای موتورهای چهارزمانه بنزینی.. 2

1-4-    انواع سیلندر از نظر جنس.... 3

1-5-    مزایای سرسیلندر آلومینیومی.. 3

1-6-    محاسن سرسیلندر چدنی.. 3

1-7-    معایب سرسیلندر چدنی.. 3

1-8-    باز و بسته کردن پیچ های سرسیلندر 3

1-9-    عیوبی سرسیلندر 4

1-10-  عواملی تاب سرسیلندر 4

1-11-  عواملی ترک سرسیلندر 4

1-12-  روش تشخیص ترک سرسیلندر هنگامی که باز اشت: 5

1-13-  روش های تعمیر ترک سرسیلندر 5

1-14-  روش های تشخیص تراش سیلندر 6

1-15-  خواص واشر سرسیلندر 6

1-16-  انواع واشر سرسیلندر 6

1-16-1-   سوپاپ.................... 7

1-16-1-1- انواع سوپاپ........................ 7

1-16-1-2- اجزاء سوپاپ شامل................. 7

1-16-1-3- درجه حرارت سوپاپ ها 8

1-16-1-4- تفاوت سوپاپ دود و هوا 8

1-16-1-5- سوپاپ سدیمی.............. 8

1-16-1-6- معایب سوپاپ.................... 8

1-16-2-   سیت سوپاپ..... 9

1-16-3-   انواع سیت............... 9

1-16-4-   معایب سیت............. 9

1-16-5-   آزمایش های فنر سوپاپ... 9

1-16-6-    اسبک (انگشتی) 10

1-16-7-   قسمت های اسبک... 10

1-16-8-   معایب مجموعه اسبک ها 10

1-16-9-   لاستیک گیت   10

1-16-10- انواع چرخش سوپاپ... 10

1-16-11- فنرسوپاپ................. 11

1-16-12- معایب فنر سوپاپ... 11

1-16-13- علائم ضعیف شدن فنر. 11

1-17-  بلوکه سیلندر 12

1-17-1-   انواع بلوکه سیلندر 12

1-17-2-   ترتیب احتراق   12

1-17-3-   انواع بلوکه سیلندر از نظر جنس.... 12

1-17-4-   معایب بلوکه سیلندر 13

1-17-5-   روش های برطرف کردن ترک... 13

1-18-  سیلندر.............. 13

1-18-1-   انواع سیلندر 13

1-18-2-   معایب سیلندر 14

1-19-  متعلقات سرسیلندر 15

1-20-  جنس سرسیلندر 15

1-21-  انواع سر سیلندر 15

1-22-  باز و بستن سرسیلندر 16

1-23-  عیوب سرسیلندر 16

1-23-1-   علائم تاب دیده گی سرسیلندر 16

1-23-2-   آزمایشات تاب دیدگی سرسیلندر 16

1-24-  واشر سرسیلندر: 17

فصل 2-   ساختمان سر سیلندر. 19

2-1-    ریشه لغوی.. 20

2-2-    دید کلی  20

2-3-    ساختمان سرسیلندر 20

2-4-    قطعات سرسیلندر 20

2-5-    اتاقک احتراق.. 21

2-6-    طرز کار........... 21

2-7-    کاربرد.............. 21

2-8-    متعلقات سرسیلندر 22

2-9-    جنس سرسیلندر 22

2-10-  انواع سر سیلندر 22

2-11-  باز و بستن سرسیلندر 22

2-12-  عیوب سرسیلندر 23

2-13-  آزمایشات تاب دیدگی سرسیلندر 24

2-14-  علل سوختگی واشر سرسیلندر 25

2-15-  معایب سر سیلندر 26

2-15-1-   دلیل تاب برداشتن سر سیلندر: 26

2-15-2-   علائم تاب برداشتن.. 26

2-15-3-   علائم سوختن واشر سر سیلندر: 26

2-15-4-   روش های سوختن واشر سر سیلندر: 27

2-15-5-   طریقه آزمایش سر سیلندر ترك خورده 27

2-15-6-   رفع عیب تاب برداشتن سر سیلندر: 27

2-16-  واشر سرسیلندر بسیار مهم و حیاتی.. 27

فصل 3-   پیچ سر سیلندر. 29

3-1-    پیچ و مهره سر سیلندر Elring. 30

3-2-    نیروهای موثر. 31

3-3-    انواع جدیدی از پیچ و مهره سر سیلندر 32

3-4-    پیچ و مهره نورد شده دندانه دار 32

3-4-1-     پیچ و مهره داندانه کوتاه 33

3-4-2-     پیچ و مهره نورد شده دندانه دار با دمدانه های بلند. 33

3-4-3-     پیچ و مهره مارپیچ.. 33

3-4-4-     پیچ و مهره شفت ضد خستگی.. 33

3-5-    روند محکم کردن پیچ سر سیلندر 34

3-5-1-     یک چرخش برای اطمینان بیشتر. 34

3-5-2-     سفت کردن پیچ و مهره با گشتاور. 34

3-5-3-     معایب سفت کردن با گشتاور کنترل شده 35

3-5-4-     سفت کردن پیچ و مهره سر سیلندر با استفاده ازگشتاور و زاویه چرخشی.. 35

3-5-4-1-  مزایای استفاده از محکم کردن زاویه چرخش: 36

3-5-5-     روش محکم کردن.. 36

3-6-    گشتاور مورد نیاز برای تسلیم پیچ سر سیلندر 42

3-7-    تاریخچه... 42

فهرست جداول

جدول‏3‑1 ضرایب شدت تنش نرمال شده برای کرنش یکنواخت... 41

جدول‏3‑2 ضرایب شدت تنش نرمال شده برای کرنش متغیر. 41

فهرست شکل­ها

شکل‏1‑1 چند نمونه از مواد هدفمند به ترتیب از چپ به راست... 4

شکل ‏2‑1 ورق بیکران کشیده شده با و بدون نقص.... 10

شکل ‏2‑2 مودهای تغییر شکل ترک... 11

شکل ‏2‑3 هندسه کلی ترک و میدان تنش.... 12

شکل ‏2‑4 ترک مرکزی در ورق.. 15

شکل ‏2‑5 ترک درجسم نیمه بی نهایت... 17

شکل ‏2‑6 ناحیه پلاستیک پشت نوک ترک... 18

شکل ‏2‑7 شیار مسطح در میدان تغییر شکل دو بعدی.. 20

شکل ‏2‑8 کانتور بسته در نوک ترک... 21

شکل ‏2‑9 مقایسه بین تئوری اسکالر و تئوری سو دهنده 22

شکل ‏2‑10 مولفههای تنش نزدیک لبه ترک... 24

شکل ‏2‑11 ورق کشسان بیکران با سوراخ دایروی آ– هندسه ب– توزیع مولفه های تنش.... 26

شکل ‏2‑12 سوراخ بیضوی در داخل ورق بیکران.. 28

شکل ‏3‑1 هندسه ترک  برای مواد ناهمگن.. 33

شکل ‏4‑1 نمایش گره‌هایی كه نیاز به غنی‌سازی خارجی جهت افزایش درجات آزادی دارند. 46

شکل ‏4‑2 پارامترهای غنی‌سازی خارجی گره‌های اطراف نوك ترك و تقسیم بندی المانی مناسب آن.. 47خریدبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,