دانلود بررسی جریان اطراف استوانه با مقطع دایره ای

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:جریان دو بعدی 

 تراکم پذیر سیال 

اطراف یک استوانه

نرم افزار فلوئنت 

معادلات ناویر استوکس و انرژی 

دستگاه مختصات دکارتی 

منحنی الخط منطبق 

روش همگرایی 

سیلندر مثلثی 

گردابه ها 

تاکو ناکاگاوا 

 پایداری یک سیلندر مربعی برچست ها : ,,,,,,,,,,,