پاورپوینت ترانسفورماتور

پاورپوینت ترانسفورماتور

پاورپوینت ترانفورماتور
خرید

پاورپوینت ترانسفورماتور

ترانسفورماتور وسیله ای است که:

توان الکتریکی را از یک مدار به مدار دیگر منتقل میکند.(با سطح ولتاژ متفاوت)

این کار را بدون هیچ تغییری در فرکانس انجام می دهد.

این عمل را با القاء الکترومغناطیسی انجام می دهد.

دو مدار الکتریکی آن مورد تاثیر متقابل یکدیگر قرار می گیرند.

جهت دریافت فایل پاورپوینت ترانسفورماتورلطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : ترانسفورماتور پاورپوینت ترانسفورماتور


برچست ها :