دانلود تحقیق معماری گنبد سلطانیه از نظرگاه هنربرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:سقاخانه

شناسایی كفها در گنبد سلطانیه 

تراشه های بعدی عبارتند از

خلاصه ای درباره حفاری در گنبد سلطانیه

تاریخ مغول

سفرنامه فریزر

تاریخ گزیده

نفایس الفنون فی عرایس العیون

اوضاع جغرافیائی شهر سلطانیه     

نكاتی چند در مورد سلطانیه     

تفضیل بنای گنبد عظیم سلطانیه

  مقبره اولجاتیو 

نوشته كارل , جی . دوری ترجمه رضا بصیری

هنر اسلامی

 ابن بطوطه 

روبروك 

یلهم 

 ماركوپولو 

 مناره برج مانند 

 هشت گوش 

 ارتفاع گنبد 

 سلطانیه 

مزار سلطان محمد خدابنده 

پیشینه تاریخ منطقه سلطانیه

وجه تسمیه سلطانیه

ارگ سلطنتی سلطانیه 

دارالضیافه 

گنبدسلطانیه 

عملكرد و فلسفه وجودی گنبد سلطانیه

جالبترین پدیده اینكه

توصیف های عمومی بنا

مختصات معماری گنبد سلطانیه 

اشاره مختصری به فضاهای جانبی

ورودی گنبد سلطانیه

جرزهای هشتگانه

فضای گنبدخانه

تربت خانه

سردابه  

مناره  

گنبد  

     ارتباطات در گنبد سلطانیه

تزئینات در گنبد سلطانیه

اجرای تزئینات با آجرهای قالبی  

تزئینات  آجری  با تلفیق كاشی

تزئینات گچی

تزئینات گچی حكاكی

تزئینات گچی نقاری

تزئنات گچی الحاقی

تزئینات گچی وصله ای

تزئینات گچی استامپی

 تزئینات كاشی كاری

 جذاب ترین پدیده در گنبد سلطانیه 

     تزئینات رنگ و نقاشی

تزئینات سنگی

     بررسی ایستایی در گنبد سلطانیه

بررسی پی سازی در گنبد سلطانیه

مقاومت مصالح

علل ویرانی بنای سلطانیه

بررسی كتیبه های گنبد سلطانیه

كتیبه های دوره نخستبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,