دانلود تحلیل و بررسی معماری هتل سوئیس سوتلدانلود 


معرفی بنا

امکانات

توضیحات عمومی

تحلیل و موقعیت هتل

توضیحات و بررسی طبقه همکف

رسم دیاگرام

سازماندهی ها

سیرکولاسون

بررسی طبقات 5 تا 10برچست ها : ,,,,,,,,,