دانلود سازه فضا کار پاور پوینت برای سازه فضا کار‎ ‎و خرپایی و سازه های سبک و ساز


درس ساختمان و اجزای ساختمان‎


 ‎برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

شامل‎:‎

مقدمه

تاریخچه سازه فضا کار

انواع سازه فضا کار

شبکه تخت

چلیک

گنبد ها

اجزای سازه فضا کار

اتصالات

نمونه پروژه هابرچست ها : ,,,,,,,,,