دانلود مقاله تحقیقی کارخانه کابل مسین


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:فصل اول

تاریخچه و معرفی كارخانه

روش تولید

اهداف اصلی شركت

معرفی قسمتهای مختلف

موقعیت جغرافیایی و ساختمانی

مساحت های زمین شركت

آمار كل پرسنل و مقاطع تحصیلی كارگران

امور مهندسی

كنترل كیفیت كابل

آزمایشگاه كنترل كیفیت

كنترل مراحل تولید

تولیدات شركت كابل مسین

فصل دوم

تعریف برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات (نت)

هدف ازpmچیست؟

اهداف و مقاصد :

نیاز مبرم صنایع به pm دركارخانجات

برنامه روانكاری

تاریخچه روانكاری در شركت كابل 

انواع روانكاری:

شرح وفرایند تولید محصولات شركت

Tpm چیست؟

Tpm بر5 اصل استوار است:

اهداف كلی TPM

الف): توسعه شرایط مطلوب برای كارگران بعنوان یك سیستم انسان_ماشین

ب)بهبود كیفیت محیط كار

ارزیابی TPM واثرات آن

فصل سوم

تابع قابلیت نگهداری

زمان خوابیدگیDown Time

الف(زمان ادارك Realisation Time

ب)زمان دستیابی ِACCESS TIME

ج ) زمان تشخیص Diagnosis Time

د)زمان تداركprocurement Time

ه) زمان تعویض Repiacement pime

و (زمان تسجیل chekout Time

ز) زمان تنظیم Aedgustment pim

ویژگیهای طراحی و قابلیت نگهداری

الف ) دستیابی Access

ب ) سیستم های اخباری Aiarm systems

ج ( سیستم های تشخیص Disgnosis systems

د( تنظیم adjustment

ه ) مدار بندیCiruitry

و ) اتصالات Connections

ز( تمایز Identification

ج) نقاط آزمونtest points

قابلیت نگهداری در پیمانهای صنعتی

دیدگاه های مسئله Main trance

از نظر فنی :

از نظر مالی :

از نظر مدیریتی :

سیستم نگهداری Dawntim

تعاریف سیستم نگهداری

هزینه های نگهداری :

خط مشی های نگهداری :

خط مشی های بلند مدت 

فصل چهارم

كاربرد آمار در برنامه ریزی نت

هیستو گرام فراوانی

قابلیت اطمینان سیستمهای و مدلسازی

انواع سیستم ها عملیاتی

ـ سیتسم های یك مرحله ای

ـ سیستم های عملیاتی پیوسته

سیستم های قطع و وصل شونی -

ـ سیتسم فیمابین

انواع سیستم ها از نظر خصوصیات

1-سیستم های سری

2-سیستم موازی

كاربرد سیستمهای عمومی موازی

نكاتی درباره كاربرد عملی تكنیكی های قابلیت اطمینان و چگونگی برداشت از آنها در مسایل روزمره كارخانه

نتیجه

بهینه سازی تشكلها

میزان شكست Failure rate

میزان شكست با تابع نهایی

میزان شكست با تابع نرمال

میزان شكست با تابع فوق نمایی

میزان شكست با تابع ویبال

تغییرات میزان شكست

فصل پنجم

ساختمان كابل‌های برق و تلفن

1-هادی:

2- عایق

از خصوصیات دیگر عایق های مورد مصرف عبارتند از:

تابیدن و كابل كردن سیم ها

طول تاب

غلاف میانی

زره

غلاف

فصل ششم

شاخص‌های مربوط به قابلیت اطمینان در كارخانه كابل سین

قابلیت اطمینان ماشین

1- دستگاه كشش بزرگ

2-دستگاه كشش كوچك

3- دستگاه كوره گازی

4- دستگاه بانچر

5-دستگاه اكسترودر

6- دستگاه استرندر

7- دستگاه تابنده

انواع سیستم‌های عملیاتی در شركت

برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,