دانلود مقاله علل فرسودگی وتخریب سازه های بتنیعلل مختلفی كه باعث فرسودگی  وتخریب  ساز های بتنی  می شود که همراه با علائم  هشدار دهنده  دیگر، كار  تعمیرات  را الزامی می کنند. یکی از عوامل نفوذ نمكها ته نشین  شده  كه حاصل  تبخیر و یا جریان آبهای  دارای املاح می باشند وهمچنین نمكهایی كه توسط باد در خلل وفرج وتركها جمع می شوند. نمک هنگام  كریستالیزه شدن  می توانند فشار  مخربی به سازه وارد كند كه این عمل علاوه بر تسری زنگ زدگی وخوردگی  آرماتورها به واسطه  وجود مك ها...

 تر وخشك شدن  متناوب نیز می تواند تمركز نمكها را شدت بخشد، زیرا آب دارای املاح پس از  تبخیر املاح خود را به جا می گذارد ...دانلود


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,