دانلود گزارش های مربوط به پایپینگ و صورت وضعیت و ...


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:


ارائه گزارش پایپینگ وصورت وضعیت  (گزارش رنگ، فیتینگ، جوش، برش و...) و کلیه ی گزارش های مربوط به پایپینگ در قالب پنج فایل اکسل 


برچست ها : ,,,,,,