دانلود گزارش کار بازدید از کارخانه های چیکا،چینود،آیدا،سرما آفرین، گز سکه،پریسبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:


بازدید ازکارخانه رب گوجه آیدا‎                                      ‎
خط تولید و بسته بندی آب معدنی‎    ‎
كارخانه تن ماهی چینود
بازدید از کارخانه چیکا
بازدیداز شرکت گز سکه
بازدید از کارخانه محصولات پودری زرین شاد
بازدید از کارخانه پریس
بازدید از كارخانه شهدینه
بازدید از سردخانه سرما آفرینبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,