پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم


پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیمدسته: مکانیک 

فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 4481 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 41 

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیمخرید

فرمت ورد 41 صفحه

تمام پتاس جهان از ذخایر تبخیری همراه نمک استخراج می شود که در اثر تبخیر در اقیانوس ها، دریاها و دریاچه های قدیمی تشکیل شده انداین ذخایر چینه بندی شده چندین متر ضخامت و صدها کیلومتر مربع وسعت دارند و معمولا زمین شناسی به علت چین خوردگی و گسلش پیچیده است و دانش زمین شناسی ساختمانی نقش موثری در توسعه معدنکاری داردپتاس از شورابه های دریا ها، دریاچه ها و صحراها نیز استخراج می شود.اولین ذخیره پتاس در سال 1857 در آلمان هنگام حفاری شفت در یک معدن نمک اکتشاف شداولین ذخایر فرانسه در اوایل سال های 1900 با حفاری های نفتی اکتشاف شد و این دو کشور تا آغاز جنگ جهانی دوم بیشتر نیاز دنیا را تأمین می کردند.

اولین بار چینی ها از پتاس (شوره یا نیترات پتاسیمبرای تهیه باروت استفاده كردنداولین ذخیره سنگی پتاس در سال 1839 میلادی، در ضمن حفاری برای اكتشاف نمك، در استاس فورت آلمان به طور تصادفی كشف شدتا آن زمان تأمین پتاس از منابع سنگی ناشناخته بودحفاری در ابتدا به منظور دستیابی به ذخایر نمك كشف شده علاوه بر سدیم دارای پتاسیم و منیزیم نیز بوددر 1859 با استفاده از فرآیند خالص سازی برای جدا كردن كلریدهای سدیم و منیزیم از نمك كشف شده (كارنالیت). پتاس معدنی قابل استفاده شد و برای اولین بار به عنوان كود برای حاصلخیزی محصولات كشاورزی مثل پنبه و سبزیجات مورد استفاده قرار گرفتبه غیر از منابع سنگی پتاس، از تبخیر آب دریاچه های شور نیز پتاس قابل استحصال است و درواقع اصلی ترین و بهترین منابع پتاس در ذخایر لایه ای از نمك زیر زمینی است كه دارای درجه خلوص بالا، تناژ زیاد كانسنگ و هزینه معدنكاری كمتر و اقتصادی تر استبه علت حلالیت زیاد كانیهای پتاسیم، پتاس، موجود در ذخایر نمكی بهترین نوع برای كودهای است.

فهرست

پتاسیم ........................................................................................................................................... 3

تاریخچه پتاسیم ............................................................................................................................. 7

شرایط تشکیل وژنز پتاس ............................................................................................................. 9

چگونگی کشف پتاسیم .............................................................................................................. 12

پیدایش پتاسیم ........................................................................................................................... 13

خواص پتاسیم ............................................................................................................................. 14

طرز تهیه پتاسیم ........................................................................................................................ 15

کاربرد پتاسیم .............................................................................................................................. 15

روشهای اکتشاف و استخراج و فرآوری پتاس .......................................................................... 18

روشهای عمده استخراج پتاس ................................................................................................... 19

روشهای متداول فرآوری پتاس .................................................................................................. 21

ناخالصیهای پتاس و ضرورت فرآوری آن .................................................................................... 24

پتاسیم در بدن .............................................................................................................................. 24

منابع غذایی پتاسیم .................................................................................................................... 25

کاربرد نیترات پتاسیم ................................................................................................................... 27

پتاسیم در طبیعت ........................................................................................................................ 27

عوارض کاهش پتاسیم در گیاه ................................................................................................. 27

پرمنگنات پتاسیم ......................................................................................................................... 29

کودهای پتاسیم دار ................................................................................................................... 29

پتاسیم در آجر ............................................................................................................................... 30

کانی های پتاس .......................................................................................................................... 31

آلونیتها (سولفاتهای آبدار) گرمایی .......................................................................................... 31

کاربرد آلونیت ................................................................................................................................ 31

کاربرد کائولینیت .......................................................................................................................... 31

انواع کودهای پتاسه .................................................................................................................. 32

انواع کانسارهای پتاس .............................................................................................................. 32

سزیم ............................................................................................................................................ 34

کاربرد سزیم ................................................................................................................................. 36

تاریخچه سزیم .............................................................................................................................. 37

پیدایش سزیم .............................................................................................................................. 38

ایزوتوپ های سزیم .................................................................................................................... 38

هشدارهایی درباره سزیم ........................................................................................................... 39

اثر سزیم بر سلامتی انسان ........................................................................................................... 39

............................................................................................................................................................

منابع ............................................................................................................................................. 40


خرید
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,